Salsa Kursları

Bale Kursları

Bağlama Kursları

Resim Kursları

Klarnet Kursları

Bateri Kursları

Gitar Kursları

Piyano Kursları

Müzik Kursları

Fotoğrafçılık Kursları

Keman Kursları

Müzik Kursu

Piyano Kursu

Keman Kursu

Gitar Kursu

Resim Kursu

Bağlama Kursu

Ankara Sanat Kursları

Ankara Sanat Kursları

"Sanatsız Kalan Bir Milletin Hayat Damarlarından Biri Kopmuş Demektir" diyen ulu önder Atatürk sanatın insanlar için önemine çok net bir biçimde vurgu yapar. Ulu önderin bu sözünden de yola çıkarak, hiçbir zaman, hiçbir şey için geç değildir şiarı ile siz de Ankara sanat kursları arasında sizin için en uygun olan merkezi seçerek, eğer hala başlamadıysanız başlayabilir ya da eğer sanatla meşgul birisi bile olsanız daha ilerilere götürmek için alanında uzmanlarla çalışabilirsiniz.

Ama Ankara sanat kursları, dünyanın her yerinde olduğu için her yaştan, her kesimden insanlara hitap ediyor. İnsanlar bu tür merkezlere yapılan bilimsel araştırmalara göre, sosyalleşmek, bir sanat dalında yetkinlik kazanmak, eğer konservatuar ya da güzel sanatlar sınavlarına girecekler ise hazırlanmak gibi farklı nedenler ile gidebilir. Zaten sanat kavramı da başlı başına bir umman gibi.

Ankara sanat kursları müzik alanında oldukça fazla çeşidin ve alternatifin olduğu bir yer olup, ağırlıklı olarak verilen temel kurslar şunlar:

 • Gitar Kursu
 • Keman Kursu
 • Piyano Kursu
 • Bağlama Kursu
 • Yan Flüt Kursu
 • Bağlama Kursu
Gitar kurslarında gitar türüne farklı kurslar alınması mümkün oluyor.

Sanatın diğer bir dalı olan tiyatro alanında da dersler almak Ankara sanat kursları merkezlerinde mümkün. Bunların yanında

 • Salsa, Tango, Zumba, Sirtaki, Samba, Bachata gibi değişik dans türleri
 • Bale kursu
 • Kısa Film-Öykü Senaryo Yazarlığı
 • Çocuk drama kursları
 • Şan eğitimi
 • Solfej eğitimi
 • Resim kursu
 • Diksiyon eğitimi
 • Fotoğrafçılık verilen temel kurslar arasında.
Bazı Ankara sanat kursları bu eğitimlerin tamamını verir iken, bazıları belli alanda uzmanlaşmış olan merkezlerdir.

Ankara sanat kursları içinde müzik kursu veren merkezlerin çok büyük bir kısmı müzik sertifikası vermektedir ki, bu günümüzde rekabet koşullarının oldukça ağır bastığı ve sertifika sayılarının önem kazandığı bir dönemde iyi bir müzik kursundan alınan sertifika, kişinin müzik kariyeri için oldukça önem taşıyan bir konudur.

Herhangi bir sanat kursuna gitmeden önce bilinmesi ve dikkat edilmesi gereken temel noktalar ise şunlardır.

 • Yukarıda da belirtildiği gibi eğer müzik kursuna gidilecek ise size gerekli olan sertifikayı verebiliyor mu?
 • Sizin beklentilerinize yanıt verecek yeterlilikle alanında deneyimli, doğru referanslar gösteren, eğitimli uzman eğitimciler var mı?
 • İlgili merkez bu işi yapmak için temel yeterliliğe sahip mi? Yani burada merkezin yeri de oldukça önemli. Sanatın ruhuna uygun bir merkez olmalı ki gerekli verim alınabilsin. Bunun yanında olaya sadece ticari açıdan mı bakılıyor, yoksa işin sanat kısmına da gereken önem veriliyor mu?
 • Size uyan saatler de, sizin istediğiniz biçimde eğitimler verilebilecek mi? Zira sanat eğitimleri gruplar halinde alınabildiği gibi, özel olarak da alınabiliyor. Siz kendinize en uygun olanı belirlemek durumundasınız.
Fiyatlar ise alınacak sanat kursu türüne, grupla mı, özel olarak mı alınacağına, firmanın fiyat politikasına göre farklılıklar gösteriyor.

Bağlama Kursu Ankara

Bağlama Kursu Ankara

Her kültürün kendine özgü müzik aletleri var. Türkler açısından bakıldığında Türklerin milli müzik aleti olarak karşımıza bağlama çıkıyor. Halk arasında saz olarak ifade edilse de gerçek adı bağlama ve Türk halk müziği denilen Anadolu ozan ve aşıklarının kullandığı çok özel bir enstrüman bağlama. Bağlama hem el ile hem de mızrap ile çalınabilen bir çalgı.

Nitekim milli bir enstrüman olması sebebiyle bağlama kursu Ankara içinde en çok rağbet gören kursların başında gelir. Bu kursu halk eğitim merkezleri yanında özel sanat kursları ve müzik merkezleri de Ankara'da verir durumdadır.

Tıpkı diğer müzik aletlerinde olduğu bağlama kursu eğitimlerinde de farklı düzeylere göre eğitimler verilmektedir ve temel olarak başlangıç düzeyinde alınan eğitimin kapsamı şu şekilde olmaktadır: Müziğin temel elemanları, bağlama düzeninde olan eğitimlerde ( bağlamada farklı yapılar karşımıza çıkar) Hüseynî (Yahyalı Kerem) dizisi, bağlama düzeninde 2, 3, 5, 7, 8, 9 zamanlı ritim kalıpları, bağlama düzeninde; rast ve sabâ (derbeder ve kalenderî dizileri), bağlama düzeninde; kürdî ve hicaz (garip) dizileri, bağlama düzenine uygun halk müziği repertuarı. Bağlama düzeni adı da verilen bu eğitimin toplam süresi 128 saat olup grup bazında verilen bir eğitimdir, bu kurslarda öğrencilere; bağlama enstrümanını, bağlama düzeninde temel, ikinci ve ileri düzeyde, genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak çalabilme bilgi ve becerisinin kazandırılması amaçlanır.

Ama elbette diğer müzik aletlerinde olduğu gibi Ankara bağlama kursu eğitim merkezlerinde kişiye özel ve ona uygun saatlerde birebir eğitimlerin alınması olanağı da mevcuttur. Eğer grup olarak alınırsa ağırlıklı olarak Ankara bağlama kursu merkezlerinde 6 kişilik sınıflarda bu eğitimler verilmektedir.

Fiyat olarak bakıldığında grup olarak verilen eğitimlerde rakam biraz daha uygun iken, özel yani birebir ders alındığında rakam biraz daha yüksektir. Bunun yanında bu eğitimleri almak isteyen kişiler için eğer temel bir seviyesi varsa öğrencinin hangi düzeyden başlayacağına dair ücretsiz olarak kimi merkezlerde bir sınav yapılmakta ve öğrencinin seviyesine uygun olarak dersler verilmektedir.

Bağlama yaklaşık olarak 2000 yıllık geçmişi olan ve tek sesli olarak kabul edilen bir saz türüdür ve öğrenmesi diğer müzik aletleri ile kıyaslandığında çok daha kolaydır ama mutlaka diğer müzik aletleri gibi bu müzik aletini de öğrenirken sevmek ve kendine disipline etmek asıl olandır. O yüzden bu eğitimi alacak insanların başlangıçtan itibaren kendisini disipline etmesi gerekir. Birçok merkezde haftada bir olmak üzere ayda 4 saatlik eğitimler verilmekte ve yine birçok Ankara bağlama kursu verilen dersler dışında diledikleri zaman etüt hizmet olanağı da sunmaktadır.

Bu eğitimin alınması için özel bir yaş sınırlaması mevcut değildir. Her yaşta bağlama kursu alınabilir ama alt yaş sınırı olarak 6 ile 7 yaş arası oldukça uygundur. Bu kursu alırken kişinin kendisinin bağlamasının olması idealdir. Ne kadar sürede öğrenileceği ise tamamen kişinin kendi yeteneğine kalmış durumda olmasına rağmen 6 ay içinde belli bir seviyeye gelinmesi ise mümkündür.

Drama Kursu Ankara

Drama Kursu Ankara

Sanatın her dalı kendi içinde oldukça özel ve her bir sanat dalının kendi içinde son derece özel faydaları var. Sanat dalları içinde neredeyse insanoğlu var olduğundan beri yer alan drama da insanlara drama kursu alındığında şu temel faydaları bulunuyor.

 • Kişinin kendisine olan özgüveninin artmasını sağlıyor.
 • İnsanlarla daha etkili, daha sağlıklı iletişim kurmasına katkı sunuyor
 • Beden dilini daha doğru bir biçimde kullanmasını sağlıyor
 • Takım çalışması öğreniliyor
 • Empati yapmayı kolaylaştırıyor
 • Okuma ve ezber becerilerini güçlendiriyor
 • Estetik duygusunu artırıyor
 • Farklı istenmeyen durumlar ile karşılaşıldığında nasıl baş edileceği konusunda yol gösterici oluyor.
Yukarıda belirtilen yararları artırma mümkün elbette. Drama kursu Ankara eğitim merkezlerinde de tüm bunlara istinaden ağırlıklı olarak alanında uzman hocalar tarafından drama kursu veriliyor. Ankara bu alanda değişik noktalarda değişik seçeneklerin olduğu bir kent.

Drama kursu Ankara eğitim merkezlerinde bu eğitimlere başlamak için özel bir kriter bulunmuyor lakin uzmanlar drama kursu başlamak için ideal olan yaşın 4 yaş ve üzeri olduğunu ifade ediyorlar.

Bu eğitimler diğer sanat dallarının pek çoğunda olduğu gibi gruplar bazında alınıyor ve Ankara kurs merkezlerine göre farklılıklar göstermekle beraber minimum 6 maksimum 13 kişi olacak şekilde sınıflar oluşturularak eğitimler veriliyor. Eğitimler kurs merkezlerine göre değişmekle beraber, hafta sonu, hafta içi veya akşam saatlerinde olmak üzere değişiklikler gösteriyor.

Drama kursu Ankara eğitim merkezlerinde fiyatlar kursu veren eğitim merkezinin fiyat politikasına ve verilecek ders saatine göre değişiklikler gösteriyor. Eğitimler ayda 6 veya 8 saat olabiliyor. Drama kursları çocuklar ve yetişkinlikler için ayrı gruplarda veriliyor ve sınıflarda verilen eğitimlerde ona göre farklılıklar gösteriyor.

Eğitimler yetişkinler için olan içeriğine baktığımızda karşımıza şu başlıklar çıkıyor:

 • Isınma aşaması
 • Pandomim aşaması
 • Doğaçlama aşaması
 • Değerlendirme aşaması
Bu aşamaların içeriğini biraz daha açmak gerekirse;

Isınma aşamasında: Oyuna katılma istekliliğinin arttırılması, sınıfın birbirine alışması, grubun oyunlara ısınması, ekibin dramaya ısınması, öğrencilerin rahatlaması, top ile oynanan oyunlarla tanışma, tanışma oyunları ve diğer oyunlar.

Pandomim aşaması: Sınıf içi iletişimin sağlanması, hayal gücünü geliştirme, muhtelif oyunlar, pandomim yoluyla kendini ifade etme yöntemleri,

Doğaçlama aşaması: Doğaçlama yoluyla yeni durumlar yaratma ve kendini ifade etme, yaratıcı düşünme yöntemlerinin öğretilmesi, oyun yoluyla kendini ifade etme yetisi, farklı durumlar yaratma ve oynama, herhangi bir şiir, öykü, müzikten etkileşim kurarak oyunlar kurma ve oynama

Değerlendirme aşaması: Etkileşim sağlama, paylaşımda bulunma, yapıcı olumlu eleştiri yapabilme, kendi ifade edebilme, doğaçlama yapıldıktan sonra durum değerlendirmesinin yapılması.

Drama özünde bir oyun olarak da algılanabileceğinden kişinin yaşamının her döneminde alabileceği bir eğitimdir ve bu eğitimlerin başta da belirtildiği gibi insanlara sayısı katkısı vardır. Önemli olan eğitimin doğru kişiler tarafından verilmesidir.

Çocuklara verilen eğitimin ayrıca çocuğun düş gücünü artırmaya olumlu bir etkisi vardır. Ankara drama kurslarında ödeme noktasında öğrencilere gereken kolaylık sağlanmakta, kredi kartı vb. olanaklar sunulmaktadır.

Fotoğrafçılık Kursu Ankara

Fotoğrafçılık Kursu Ankara

Her sanat dalının kendine özgü kuralları ve yapısı var. Örneğin fotoğrafçılık başlı başına son derece özel bir sanat alanı ve her ne kadar günümüzde son derece modern cep telefonları ile fotoğraf çekmek mümkün olsa bile Ara Güler, Cem Turgay gibi iki farklı ekolden, iki farklı biçimde fotoğraf üretmek ciddi bir yetenek, emek ve bilgi gerektiren bir durum.

Hal böyle olunca insanlar, hem fotoğraf teknikleri öğrenmek, hem iyi fotoğraf çekebilmek için fotoğraf kursu eğitimlerine devam ediyor. Üstelik fotoğraf kursuna devam edildiğinde pek çok fotoğraf kursu veren eğitmenin de belirttiği üzere fotoğrafçılık kurslarının insanlara ciddi faydaları var. En azından olaylara dış gözle yani tarafsız olarak bakmayı öğreniyorlar hiç farkına varmadan ki bunun için bile fotoğraf kursu Ankara fotoğraf eğitimi veren yerlerde bu eğitimler alınabilir.

Ankara fotoğraf kursu açısından oldukça zengin ve değişik seçeneklerin olduğu bir kent. Özel sanat kurslarında bu eğitimler verildiği gibi, fotoğrafçılık kurslarında da fotoğrafçılık eğitimleri veriliyor.

Günümüzde teknolojinin de ilerlemesine istinaden fotoğraf makineleri teknolojik açıdan ciddi bir ilerleme kaydettiğinden geçen süreç içinde fotoğrafçılık eğitimleri de çeşitlenmeye başladı. Günümüzde bu eğitimler hem analog, hem de dijital makinalar için veriliyor. Ayrıca temelde verilen eğitimler şunlar:

 • Fotoğraf tarihi
 • Temel Fotoğrafçılık Kursu
 • Photoshop İle Fotoğraf İşleme
 • Çekim Uygulamaları Kursu
 • Makro Fotoğrafçılık Kursu
 • Stüdyo Fotoğrafçılığı Kursu
 • Düğün Fotoğrafçılığı Kursu
Fotoğrafçılık kursu Ankara eğitim merkezlerinde gruplar bazında veriliyor ve bu merkezler fotoğrafçılık kursu açacaklarını çeşitli medya araçları ile duyuruyor ve eğitim alınacak yeterliliğe ulaşıldığında ve/veya belirlenen zaman geldiğinde bu eğitimler başlıyor.

Eğitimlerin süresi kurstan kursa ve verilen eğitime göre farklılıklar göstermekle beraber, 8 haftaya kadar devam edebiliyor ve eğitime devam edenler Ankara fotoğrafçılık kursu merkezlerinden fotoğraf eğitimi aldıklarına dair bir sertifikaya sahip oluyorlar. Bu eğitimler hafta içi, hafta sonu, akşam gibi farklı gün ve saatlerde olabiliyor. Eğitimi alacak kişinin kendisine en uygun zaman dilimini belirlemesi gerekiyor.

Alınan bu sertifika ile kişilerin kendi fotoğraf stüdyolarını açma ve ilerde Mehmet Turgut kadar ünlü bir fotoğrafçı olmaları mümkün. Ama elbette alınan sertifika tek başına fotoğraf stüdyosu açmaya yeterli değil.

 • Temel Fotoğrafçılık Kursu Ankara merkezlerinde verilen ve önerilen eğitim içeriği şu şekildedir:
 • Temel Fotoğraf Kavramları: Makine türleri, Enstantane, Diyafram.
 • Optik Bilgisi: Objektifler, Netlik, Alan derinliği.
 • Işık ve Renk Bilgisi: Işık ölçümü, Pozlandırma, Renk düzeltme.
 • Kompozisyon: Kadraj, İlgi merkezi, Belirginlik, Yakınlık.
 • Çekim Teknikleri: Portre, Doğa, Manzara, Gece.
 • Filtreler ve Yardımcı Araçlar: Filtre, Parasoley, Tripod, Monopod, Çanta.
 • Temel Görüntü İşleme Teknikleri: Bilgisayara görüntü aktarma, Çalışma prensipleri, Görüntü kusurları giderme.
 • Uygulama: Yakın çevrede bir fotoğraf gezisi ve makineye hakim olma pratiği.
 • Genel Değerlendirme: Çekilen fotoğrafların değerlendirilmesi, Sık yapılan hatalar üzerine uyarılar.
Eğitimlerin fiyatı ise tamamen katılan eğitim programına, eğitimin süresine ve eğitimi veren kurumun fiyat politikasına göre değişiyor.

Gitar Kursu Ankara

Gitar Kursu Ankara

Müzik ruhun gıdasıdır şiarından yola çıkarak müziğin insan yaşamında son derece olumlu bir etkisi olduğu rahatlıkla söylenebilir. Sadece müzik dinlemek değil, şarkı söylemek, bir müzik aleti de çalmak da insan yaşamını olumlu etkiler.

Müzik aleti deyince çok sayıda seçenek karşımıza çıksa da dünyanın en evrensel çalgılarından birisi olan gitar günümüzde Ankara ve diğer kentlerde enstrüman kursu alanların en çok tercih ettiği çalgıların başında geliyor.

Ankara gitar kursu noktasında çok sayıda merkeze sahip ama ilk defa bu eğitimi alacak veya çocuklarına aldıracak kişilerin şu temel noktaları mutlaka bilmesi gerekiyor:

Gitar kendi içinde farklı çeşitleri olan bir çalgı aleti gitar kursu almadan önce hangi türünde Ankara'da gitar kursu alınacağına karar vermek gerekiyor. Klasik, akustik, bas, Lap Steel, caz, Weissenborn veya elektrogitar hangisinde alınacağının belirlenmesi gerekiyor. Her gitarın yapısı farklı olduğundan, öğretme aşamasında da farklılıklar mevcut.

Ankara gitar kursu merkezlerine başvurulduğunda da görüleceği alınacak kurs kişinin seviyesine göre farklılıklar gösteriyor. Bu eğitimi başlangıç düzeyinden yani 0'dan alabileceğiniz gibi, orta ve ileri düzeyden de almanız mümkün. Daha önce gitar öğrenilmiş ama ilerletilmek isteniyorsa o zaman mutlaka önce seviyenin belirlenmesi sonra ona göre kursa başlanması ise doğru olan metod.

Gitar kursları da diğer müzik kurslarında olduğu gibi kişiye özel olarak birebir alınabildiği gibi, gruplar bazında da alınabilir ve rakam yani gitar kursu fiyatı, kişiye özel ya da grup olmasına göre değişiklikler gösteriyor. Kişiye özel kurslarda rakam daha yüksek. Ücreti belirleyen diğer bir faktör ise kaç saat gitar kursu alınacağı. Kursun ne kadar süreceği ise tamamen kişinin kendisine ve yeteneğine kalmış durumda.

Gitara kaç yaşında başlanılır diye düşünüyor iseniz elbette küçük yaşlarda başlanılması ideal ama bir yaş sınırlaması da yok. Eğer küçükken bir nedenle bu imkânınız olmadıysa yaşamda hiçbir şey için geç değil, dilediğiniz zaman başlayabilirsiniz. İlla ki gitar sanatçı olacaksınız diye bir kaide yok zaten. İdeal bir gitar kursunda Ankara gitar kurslarında olduğu gibi, kişinin yaşına uygun olarak dersler verilmektedir ki, bu da gitar öğrenimini daha kolay hale getirmektedir.

Gitara başlayacak olanlar mutlaka kendi enstrümanına sahip olmalıdır. İlk defa gitara başlayacak olanlar gitar seçiminde son derece dikkatli olmalı ve eğer gitar konusunda bir bilgileri yoksa bir bilene danışarak bu müzik aletini satın almalıdırlar. Kaliteden ödün verilmeden gitar seçimi yapılmalıdır.

Tüm kurslar da olduğu gibi gitar kursu da istikrar ve düzenlilik arz eder, o yüzden ilk başlarda gitar öğrenimi zor bile gelse asla vazgeçilmemelidir.

Gitara ilk defa başlayanların öğrendikleri temel bilgiler şöyledir: Öncelikle çalacağı aleti tanıması sağlanır, gitarın nasıl tutulacağı, pena kullanımı, gitarın yerleştirilmesi gibi bilgiler ilk aşamada verilir. Bunun akabinde öğrencinin kaydettiği ilerlemeye istinaden sağ ve sol el çalışmalarına geçilir. İki elin birbiri ile koordineli bir şekilde çalışmasına dayalı olan gitar derslerinde nota eğitimleri de verilir.

Keman Kursu Ankara

Keman Kursu Ankara

İnsanların hobileri var ve herkesin hobisi kendince farklılıklar gösteriyor. Müzik ise birçok insanın ortak hobileri arasında. Ama müzik kavramı oldukça geniş bir kavram olup, bu kavram içinde sadece müzik dinlemek değil, şarkı söylemek, herhangi bir müzik aletini çalmak gibi kavramlar da yer alıyor.

Müzik aletleri de kendi içinde değişiklikler gösteriyor. Keman bu enstrümanlar içinde en şahsına münhasır olan aletlerin başında geliyor. Son derece naif ve özel bir çalgı. Keman için diğer söylenebilecek bir diğer şey ise evrensel bir enstrüman olduğu. O yüzden keman kursu almak isteyenlerin bilmesi gereken bazı son derece özel, diğer enstrüman kurslarına benzemeyen durumları var.

Ankara keman kursu noktasında çok sayıda alternatifin bulunduğu bir kent. Ankara'da yer alan keman kurslarında ağırlıklı olarak keman öğrenmesi diğerlerine göre daha zorlu bir çalgı olduğundan ağırlıklı olarak özel dersler veriliyor. Haftada 1 saat olmak üzere 4 ders ile bir aylık kurlar tamamlanıyor. Ama elbette dilenirse ikili ya da üçlü gruplar olarak da isteğe bağlı bu kurslar alınabiliyor.

Bir diğer önemli olan nokta ise bu kurs her yaşta kemana ilgi duyan herkes tarafından alınabilecek bir eğitim. Keman öğrenmenin yaşı yok. O yüzden her yaşta bu keman kursu alınabilir. Ama yine de uzmanlar 6 yaşından önce kemana başlanmaması gerektiğini tavsiye etmektedirler.

Ankara içinde verilen keman derslerinde yaş gruplarına göre farklı ve özel programlar uygulanır ki zaten böyle olması gerekir. Genel olarak derslerde; yay çekme tekniklerinin dışında bireyin kas gelişimini doğru olarak geliştireceği günlük egzersizler ile enstalasyon çalışması, öğrendiği egzersizleri uygulayabileceği etütler ile güncel şarkılardan, klasik batı müziği, caz müzik, blues, halk müziği, popüler müzik ve film müziği türlerinden oluşan geniş bir eser repertuvarı çalışması yapılır. Ayrıca teori derslerinde; nota okuma ve yazma, hız terimleri, gürlük terimleri gibi temel müzik bilgileri ile kemanı doğru akort edebilmesi de öğretilen konular arasında gelir.

Keman kursu Ankara'da sadece yaş gruplarına göre değil, kişinin kemanı bilme durumuna göre de verilen eğitimlerde değişiklikler gösterir. Örneğin kişi keman kursu için Ankara keman eğitimi veren merkezlerden birine başvuru yaptığında öncelikle eğer bildiğini ifade ediyor ise seviyesi belirlenir ve ondan sonra da seviyesine göre kursa başlanır. O yüzden de bu eğitimlerin ücret düşünülmeksizin daima kişiye özel alınması her zaman için çok daha faydalı sonuçlar yaratır.

Kemana ilk defa başlayanların ne kadar sürede öğreneceği tamamen kişinin yeteneğine, azmine, çalışmasına ve öğrenme isteğine bağlıdır. İlk başlarda çıkan sesler keman dersi alan kişiyi korkutmamalı ve bunun işin doğasında olduğunu bilmelidir. İdeal olarak uzmanların önerdiği keman öğrenmesi süresi ise 8 aydır.

Bu kurslara başlamadan önce mutlaka öğrenci kendi kemanını temin etmeli ve boş vakitlerinde çalışmaktadır. Ayrıca bu merkezlerin çoğunda özel etüt merkezleri mevcuttur.

Keman kursu fiyatları saatlik olarak belirlenir ve saat ücreti olarak ödenir. Bu noktada keman kursu Ankara eğitim merkezlerinde kredi kartı vb. olanaklar mevcuttur.

Müzik Kursu Ankara

Müzik Kursu Ankara

İlk çağlardan bugüne kadar geldiğimizde müziğin insan yaşamındaki önemi net bir biçimde ortaya çıkmış durumda. Nitekim teknolojinin bu kadar ileri olmadığı ilk çağlarda insanların ruhsal problemleri olduğunda müzik ile tedavi edildiği biliniyor ki bu bile müziğin insanlık tarihi kadar eski olduğunun göstergesi.

Gerek bu neden ile gerek ise birçok değişik neden ile insanlar müzik kursu eğitimlerine devam ederek müzik eğitimi alıyorlar.

Yukarıda belirtilen diğer nedenler olarak insanların ruh sağlığını korumak dışında müzik kursu almalarının sebepleri olarak şunlar söylenebilir:

 • Konservatuar, güzel sanatlar lisesi sınavlarına girecek olmaları
 • Ailelerin çocuklarının müzik eğitimi almaları istemeleri
 • İnsanların kendilerini belli bir alanda geliştirmek istemeleri
 • Müziğin bir hobi olarak insanların yaşamında önemli bir yer teşkil etmesi
 • Sosyalleşme gereksinimi.
Yukarıdaki nedenler çoğaltılabilir ama bunlardan hangi neden olursa olsun, insanlar müzik eğitimi alıyor. Ankara müzik kursu noktasında çok sayıda yere sahip ve Ankara'da çok değişik müzik kursu veren merkezler bulunuyor.

Ankara müzik kursu merkezlerinde verilen kimi eğitimler şunlar:

 • Gitar Kursu (Klasik, akustik, bas, Lap Steel, caz, weissenborn veya elektrogitar)
 • Keman Kursu
 • Piyano Kursu
 • Bağlama Kursu ( kendi içinde de bağlama farklılıklar gösterebiliyor)
 • Yan Flüt Kursu
 • Bağlama Kursu enstrüman kursu olarak karşımıza en sık çıkan kurslar ama müzik deyince elbette akla gelen tek şey herhangi bir çalgının öğrenilmesi değil. Bunun yanında
 • Şan eğitimi
 • Solfej eğitimi de özellikle ses eğitimi almak isteyenlerin devam ettiği kurslar.
Yukarıdaki bu temel kurslar hakkında Ankara ölçeğinde bilgi vermek gerekirse ilk anda söylenebilecek olanlar da şunlar:

 • Bu eğitimler için öncelikle eğer kişi bir enstrüman eğitimi almış ve belli bir alt yapısı varsa, seviyesini belirlemek için ücretsiz olarak seviye sınavları yapılıyor ve seviyesi belirlendikten sonra eğitimler başlıyor ama ilk defa başlayacaklar için böyle bir durum yok tabi.
 • Bu eğitimler gruplar halinde alınabildiği gibi, kişiye özel olarak da alınabiliyor ve Ankara müzik kursu merkezleri kendi web siteleri ve diğer kanallar ile toplu eğitim açacakları zaman duyurular yaparak bunu kamuoyu ile paylaşıyorlar. Bu nedenle müzik kursuna devam edeceklerin ilgili eğitim merkezlerini düzenli bir biçimde takip edebilmeleri şart.
 • Müzik son derece özel bir konu da olduğundan gruplar halinde eğitimler verilirken, yaş bazında ayrımlar getiriliyor. Bu ise tam olarak şu demek: 6 yaşında olan bir birey ile 46 yaşındaki bir birey aynı eğitimi alacak olsalar bile aynı grupta yer almıyorlar.
 • Fiyatlar ise elbette değişiklikler gösteriyor, firmanın fiyat politikası, alınacak eğitimin türü, eğitimin seviyesi, grup olarak tek mi alınacağı, kaç saat süreceğine göre fiyatlar değişiyor o yüzden de birebir görüşerek fiyatları öğrenmek gerekiyor.
Eğer siz de ama kendinize, ama çocuğunuza böyle bir eğitim alacak veya aldıracak iseniz mutlaka sağlam bir araştırma yapmalı ve ondan sonra kararınızı vermelisiniz.

Piyano Kursu Ankara

Piyano Kursu Ankara

Piyano müzik aletleri içinde son derece özel bir yere sahip olan bir çalgı ve dünyanın en evrensel enstrümanları arasında ilk sıralarda geliyor. Cazdan, pop müziğine, klasik müzikten, çok sesli Türk halk müziğine kadar dünyanın tüm müziklerini bu kendine has enstrüman ile yapabilmek mümkün. Özellikleri olarak bakıldığında, klavyeli, telli, ağır ve büyük çalgı piyano. Standart bir piyanoda, 52 beyaz tuş ve 36 siyah tuş olmak üzere, toplam 88 tuş vardır ve 18. Yüzyıldan beri insanlar bu müzik aletini kullanmaktadır.

O yüzden de hemen her yaştan insanlar piyano kursu almak istiyor. Ankara piyano kursu açısından oldukça fazla seçeneğin olduğu bir kent zira Ankara'da yaşayan insanlar eğitim düzeyi ve yaşam duruşları itibarıyla piyano kursu eğitimlerini son derece ideal bir tercih olarak değerlendiriliyor.

Nitekim Ankara piyano kursu veren merkezlerde piyano kursları başlangıç, orta ve ileri düzeyde olarak farklı kategoriler altında veriliyor ve eğer kişi başlangıç düzeyinden başlamayacak ise öncelikle bir seviye tespit belirleme sınavına giriyor ve ondan sonra da seviyesine uygun olan kurdan derslere başlıyor.

Başlangıç düzeyi piyano kursu eğitim başlıkları ise şunlardan oluşuyor: Müziğin temel öğeleri, piyano çalmada oturuş ve duruş tekniği, piyanoda staccato ve legato teknikleri, do dizisinde bir ve iki oktavda parmak değişiklikleri, piyanoda ifade terimleri ve ifade bağları, hız ve gürlük terimleri, tonal ve modal diziler, piyanoda majör ve minör akorlar olarak eğitimler veriliyor.

Piyano kursu için özel bir başlama yaşı yok temelinde ama eğer birey bu işi profesyonel olarak yapacak yani ekmeğini bu işten kazanacak ise o zaman Ankara piyano kursunda eğitim veren piyano eğitmenleri bu iş için ideal olan yaşın 6 ile 7 arasında olduğunu ifade ediyorlar.

Piyano kursu birebir alınan bir ders, grup olarak alınmasının hangi yaşta olunursa olunsun kişiye çok fazla faydası yok o yüzden birer saat kurslar olarak verilen eğitimler bunlar. İdeal olanı genel olarak ayda dört saat eğitimin alınması ama elbette piyano kursu alınan birçok merkezde etüt merkezleri bulunuyor ve burada öğrenci dilediği kadar ücretsiz olarak etüt çalışması yapabiliyor.

Kurs fiyatları ise tamamen saat ücreti olarak değerlendiriliyor ve kişi saat başına ücret ödüyor. Bu ödemelerin kredi kartı ile yapılabilme ya da gidilecek ders saati belli ise baştan peşin olarak ödenmesi de mümkün. Ama her eğitim merkezinin fiyatı aynı olmuyor ve farklılıklar gösterebiliyor.

Piyano büyük bir alet o yüzden diğer çalgılar gibi, kişinin kendi yanında getirme olanağı olmadığından kendisine piyano almasına gerek yok. Oldukça pahalı bir enstrüman olduğu da aşikâr. Ama eğer eve piyano alınacak ise başlangıçta org gibi aletler alınmalı, bu müzik aleti ile öğrenme yapıldıktan sonra piyano alımına uzmanlara danışılarak geçilmelidir.

Hangi yaşta olursa piyano öğrenimi disiplin işidir ve eğitim alınacak merkezde gerçekten bu işe gönlünü koyan eğitmenler ile yola çıkmaya özen gösterilmelidir.

Resim Kursu Ankara

Resim Kursu Ankara

Sanat başlı başına yetenek isteyen bir olgu. Ünlü bir yazar, sanatın mevcut gerçekliği güzel gösterme yetkinliği olduğunu ifade ediyor ki, bunun en güzel örneklerinin başında resim geliyor. Dünyaca ünlü ressamların eserlerine bakıldığında, Van Gogh'un o ünlü Günebakan tablosunda olduğu gibi, bizim gördüğümüz ayçiçekleri orada bambaşka bir biçimde duruyor. İşte bu yüzden de resim sanat dalları içinde çok özel bir yere sahip.

Gerek iyi bir ressam olmak, gerek ise bu alanda güzel bir şeyler yapabilmek, sosyalleşmek için insanlar resim kursu Ankara merkezlerine sıkça başvuruyorlar.

Ankara resim kursu veren yerler ağırlıklı olarak 3 temel kategoride resim kursu veriyor. Bunlar şu şekilde:

 • Yetişkin Hobi Sınıfları: Bu sınıflarda üstte de belirtildiği gibi, yaşı ilerleyen ve resmi sadece hobi olarak yaparak boş vakitlerini değerlendirmek isteyenlere eğitimler veriliyor. Bu eğitimlerin içeriğine baktığımızda, karakalem, obje ve desen çalışmaları ile başlanıyor, daha sonra perspektif çizimleri, kurşun kalem figür deseni, imgesel kompozisyon çizimi çalışmaları ve ayrıca yağlı boya tekniği ile renk çemberi ve akrilik boya, sulu boya vb. birçok teknik ve malzemenin kullanımı öğretiliyor.
 • Çocuk Hobi Sınıfları: Benzer bir durum burada da çocuklar için geçerli. Aileler çocuklarının tatil vb. boş dönemlerinde resim kurslarına giderek kendilerini geliştirmelerine katkı sunmaya çalışıyor. Eğitim içeriği olarak bakıldığında ise burada genelde eğitimi alan bireylerin yaşları oldukça küçük olduğu için eğitimler ona göre planlıyor ve resim kursu Ankara hocaları bu eğitimlerde çocuklara, çocukların hayal dünyasının ve özgüveninin gelişmesine katkı sunacak biçimde eğitimler verirken, en temel noktadan sanat ve desen eğitimleri ile çocuğun yeteneğine göre, çeşitli uygulama teknikleri öğretiliyor. Çocukların resim kursuna başlaması için ideal olan yaşlar ise 4 ile 6 yaş arasında. Öncesinde başlamasının çocuğu çok da faydası bulunmuyor.
 • Güzel Sanatlar Lisesi ve Güzel Sanatlar Fakültesine Hazırlık: Burada durum biraz daha farklı ve öğrenci bir sınava gireceğinden ona uygun olarak dersler veriliyor. Bu eğitimlere bir tür sınava hazırlık eğitimler demek son derece doğru bir yaklaşım.
Yukarıdaki eğitimlerin hangisi alınacak olursa olsun mutlaka alanında yetkinliği tam olan eğitmenlerden bu eğitimin alınması şart. Eğitimi verecek kişi, ilgili üniversitelerin resim bölümü mezunu kişiler olmalı ki, eğitimi alacak kişiler işin bu noktasına son derece önem vermeli.

Resim kursu Ankara merkezlerinde genel olarak gruplar bazında veriliyor ve aylık toplam saat ücreti ödeniyor. Burada fiyat grupların özelliğine, toplam eğitim saatine ve şirket politikalarına göre farklılıklar gösterebiliyor.

Ama özellikle güzel sanatlar lisesi ve fakültelerine hazırlananların bu kurslarda birebir eğitim alma olanağı da mevcut ki, bunun tam rakamını öğrenmek için mutlaka ilgili resim kursu ile görüşülerek birebir fiyat alınması gerekiyor.

Resim kursu almak isteyenlerin yeteneği olmaması eğer bu işi profesyonel olarak yapmayacak ise sorun değil. Zira bu kurslara katılarak temel düzeyde son derece güzel resimler yapılabilir. Biraz azim, biraz sabır bu iş için yeterlidir.

Tiyatro Kursu Ankara

Tiyatro Kursu Ankara

Tiyatro sanatlar içinde kendine özgü ve canlı canlı yapılan, izleyen kişi ile birebir iletişim içinde olunan bir sanat dalı olup, kendine has çok özel bir sanat dalı.

Sinema ve dizi oyuncularının bugün çoğunun tiyatro sanatçısı olduğunu da unutmamak gerekiyor. O yüzden insanlar aşağıda belirtilen nedenler ile tiyatro kursu almak istiyor.

 • Tiyatro sanatçısı olmak adına
 • Konservatuar sınavlarına girmek için
 • Kendini geliştirmek için
 • Beden dilini doğru kullanmak adına
Ankara tiyatro kursu açısından oldukça zengin bir kent. Kentin birçok noktasında tiyatro kursu bulunuyor.

Ankara tiyatro kursu kapsamında verilen temel eğitimler şunlar:

 • Ses
 • Beden Dili
 • Şan
 • Doğaçlama
 • Nefes
 • Diksiyon
 • Tiyatro Dili
 • Oyunculuk Teknikleri
 • Toplu Oyunculuk
 • Tiyatro Tarihi ve Kuramları
 • Dans
 • Yaratıcı Drama
 • Fonetik
 • Artikülasyon
 • Sahne Arkası
Bu tiyatro kurslarına sanata ilgi duyan ve yukarıdaki nedenlerden birinden dolayı devam etmek isteyen herkes katılabiliyor.

Tiyatro kursları genellikle gruplar halinde veriliyor ve verilen temel gruplar şunlar:

 • 7-13 yaş arası Çocuk Grubu
 • 14-18 yaş arası Genç Grubu
 • 18 ve üstü için Yetişkin Grubu
Bunun yaş bazında ayrılmasının temel nedeni ise tiyatro eğitiminin son derece özel bir eğitim olması ve bu eğitimlerin aynı yaşlarda aynı biçimde yer almasının yaratacağı dezavantajlar. Kurs almak isteyenler ve çocuklarına aldırmak isteyenler, öncelikle bu yaş gruplarına uygun kurslarına devam etmeli.

Ankara tiyatro kursu içlerinde bir de uygulamalı drama eğitimi veren kurumlar var. Bunlar hakkında söylenebilecek şeyler şunlar:

Bu program; yaratıcı drama uygulamalarını yapabilen sahne gösterileri için bedenini ve konuşma enstrümanlarını doğru bir şekilde kullanabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programdır. Konu Başlıkları ise: İletişim, insan ilişkileri, yaratıcı drama, dekor ve aksesuar uygulamaları, kostüm ve aksesuar uygulamaları, sahne gösterileridir.

Bu eğitimi alanlar isterlerse eğlence hizmetleri alanında; tiyatrolar, TV yapımları ve organizasyon şirketleri vb. yerlerde çalışabilirler.

Uygulamalı drama eğitiminin normal tiyatro kursuna göre en temel farkı verilen eğitimin hem adından da anlaşılacağı üzere uygulamalı olması hem de çok daha tematik olarak verilen bir eğitimin olması nedeniyle, daha çok genç ve ilerleyen yaşlarda insanlara hitap etmesi. O yüzden verilen bu eğitimlerde çocuklar ve ergenler için kurslar çok nadir olarak açılır.

Tiyatro kurslarının ücretleri alınan kursun saatine göre, kursu veren firmaların fiyat politikasına göre değişiklikler göstermektedir.

Bu kursu almak isteyenlerin bir kursta araması gereken özellikler şu şekildedir.

 • Eğitimi kimlerin vereceği mutlaka öğrenilmeli ve olabildiğince mesleğinde kendini kanıtlamış bilinen tiyatro aktör ve aktrislerinden bu eğitim alınmalı.
 • Hangi amaç ile bu eğitime devam edilecek ise o kursa gidilmeli. Sonuçta uygulamalı drama kursları ile genel tiyatro kursları aynı değil.
 • Kurs ortamına bakılmalı.
 • Elbette bir fiyat araştırması yapılmalı.
 • Karar vermeden önce mutlaka yüz yüze görüşülmeli
Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda size uyan bir Ankara tiyatro kursu bulacağınız ise kesin.

Yan Flüt Kursu Ankara

Yan Flüt Kursu Ankara

Her müzik aletinin kendince zorlukları ve kolaylıkları var. Bazı müzik aletleri yöresel özellikler taşırken, bazıları ise çok daha evrensel. Yine bazı müzik aletlerinin öğrenimi biraz daha kolay iken, bazıları ise biraz daha zor.

Örneğin yan flüt tarihçe olarak bakıldığında oldukça eski olan bir müzik aleti ve diğer müzik aletleri ile kıyaslandığında öğrenmesi biraz daha zor. Yan flüt tüm dünya çapında yaygın bir enstrüman ve caz müziğinden, rock müziğine, pop müzikten, klasik müziğe kadar müziğin tüm türlerinde kullanılan bir çalgı.

Son derece kendisine has bir enstrüman olan yan flüt, diğer flütten de farklılıklar gösteriyor ve Ankara yan flüt kursu alınması açısından alanında uzman sanatçıların olduğu son derece özel sanat merkezlerine sahip.

Müzik aletinin kendi yapısal özellikleri de göz önüne alındığında yan flüt kursu her yerden alınabilecek bir eğitim değil. Ankara'da bu kursu veren merkezlerde eğitim başlangıç düzeyi, orta ve ileri düzey olarak farklılıklar gösteriyor ve bu eğitimi alacak kişi eğer başlangıç seviyesinden başlamayacak ise öncelikle ücretsiz olarak seviye belirleme sınavına giriyor ve ondan sonra bu dersler başlıyor.

Yan flüt kursu Ankara'da ağırlıklı olarak haftada 1 saat ayda dört ders olarak, kişiye özel olarak veriliyor. Fiyat ise kursun verildiği merkezden merkeze göre farklılıklar göstermesine rağmen, hepsinde saat ücreti alınıyor ve öğrenci devam ettiği saatlere para ödüyor. Bazı merkezlerde ders dışında özel olarak etüt yapma olanağı da bulunuyor.

Birçok müzik kursuna devam ederken yeteneğin çok önemli olduğu söyleniyor lakin yan flüt kurslarında da yetenek son derece önemli olmasına rağmen, eğer kişi bu öğrenmeyi profesyonel olarak yapmayacak ise belki çok uzun zaman alsa da iyi bir eğitimle yan flütü öğrenebilir ve insanın azmetmesi durumunda öğrenmemesi gibi bir durum yoktur.

Yan flüt kursu çok yetenekli olduğu kabul edilen bir birey için alınacak ise o zaman çok daha özel olarak bu eğitimlerin alınması ve üzerinde çok daha fazla çalışılması önemlidir. Bu noktada da mutlaka eğitim Ankara'da bu alanda kendini kanıtlamış sanatçılardan alınmalı ve kişiye özel bir kariyer ve eğitim planlaması yapılmalıdır ki, Ankara'da böyle hizmet veren, genç yeteneklerin önünü açan çok sayıda merkez mevcuttur.

Yan flüt kursu içerikleri ise müziğin temel öğeleri, yan flüt temel teknikler, yan flüt çalmada 1. 2. ve 3. oktav sesler ile staccato ve legato tekniği (artikülasyonlar ), hız ve gürlük terimleri, süsleme notaları, transpozisyon, bütün majör ve minör dizilerde gam ve arpejler, sonat seslendirme temel eğitimde verilirler.

Diğer müzik eğitimlerinde olduğu gibi bu eğitimlerde de dersler teorik ve uygulamalı olarak verilir. Bu eğitimler alınırken kişinin kendisinin bir yan flüte sahip olması evde çalışabilmesi için de önemlidir.

Ankara yan flüt kursu hocalarının da önerdiği üzere bu eğitimlere başlamak için ideal olan yaş 10 yaş ve üzeridir.