DRAMA EĞİTİMİ ALACAKLARIN BİLMESİ GEREKEN 5 ÖNEMLİ AYRINTI

blog yazısı ekle !

DRAMA EĞİTİMİ ALACAKLARIN BİLMESİ GEREKEN 5 ÖNEMLİ AYRINTI

Drama, bir olayın bir, bir fikrin, bir yaşantının belirli bir grup tarafından canlandırılıp insanlara aktarılmasıdır. Drama tiyatrodan farklıdır. Drama da öyküleştirme yapılarak bir şey açıklanmaya öğretilmeye çalışılır. Özellikle çocukların kendini geliştirmeleri ve bazı şeyleri öğrenmeleri için drama kullanılabilir. Bu nedenle de okullarda drama eğitimleride verilmeye çalışılmaktadır. Drama eğitimi almak isteyenler eğitimle ilgili belli başlı bazı detaylar dikkat etmelidirler.

Ankara'da Drama Kursu için nerelere gidebilirsiniz?
Ankara Drama Kursu







1) Drama eğitimi alınacak mekân drama çalışmalarına uygun bir ortam olmalıdır. Oyuncuların rahat hareket edebileceği oyunlarını rahatlıkla sergileyebileceği bir alan olmalıdır. Mekân içerisinde drama esnasında kullanılabilecek araç ve gereçler bulundurulmalıdır.

2) Drama bir grup ile birlikte yapılan çalışmadır. Bu grup içerisinde yer alan bireylerin her biri birbirinden farklıdır. Bu nedenle grup içerisindeki bireylerin yaşları, cinsiyetleri, yetenekleri drama çalışmalarında bireylere göre farklı şekilde hareket edilmesini gerektirir. Bir drama oyunu sergilenirken oynayacak olanlar oyun içerisinde verilen mesajı iyi anlayabilmeli ve iyi aktarmalıdır. İşte bu noktada verilen mesajın kime hitap ettiği bilinmeli ve oyunu da bu yaş grubundan birilerinin sergilemesi daha doğru olur. Drama grubu içerisinde yer alan kişiler birlikte bir grup olduklarını, birlikte hareket etmeleri gerektiğini öğrenerek daha iyi anlaşabilirler. Bu da eğitimin ve sergilenen oyunun daha güzel olmasını sağlar.

3) Drama eğitiminde uygulama oldukça önemidir. Verilmek istenen mesajın doğru bir şekilde verilmesi için uygun bir ortam belirlenmelidir. Bu uygun ortamda mesajın kalıcılığını sağlayacak materyaller tespit edilmeli ve bunlar kullanılmalıdır. Drama ile çözülecek problem ne ise bu çözümün doğru bir şekilde bulunması ve izleyiciye aktarılması gerekir. Bütün bunların yapılabilmesi için drama uygulamalarının düzenli ve belirlenen hedefe uygun olarak yapılması gerekir.

4) Drama eğitiminde en önemli unsurlardan biriside eğitimi verecek olan hocadır. Drama eğitimini verecek olan kişi oyuncularını iyi tanımalı onların özelliklerini bilmelidir. Bu sayede kişileri nasıl ne şekilde yönlendirmesi gerektiğini bilir. Grubun neye ihtiyacı olduğunu bilmeli ve bunları gidermek için çaba göstermelidir. Liderlik özelliği olmalı ve grubu iyi bir şekilde yönetmelidir.

5) Drama çalışmalarına başlamadan önce ısınma ve kaynaşma çalışmaları yapılmalıdır. Isınma çalışmalarında nefes ve egzersizleri vücut hareketleri yapılarak kişinin rahatlaması sağlanmalıdır. Kaynaştırma çalışmalarında ise oyuncuların birbirlerini tanıması için çeşitli küçük oyunlar oynanabilir. Bu şekilde kişiler birbirlerini tanırken hem de eğlenmiş olurlar.