BAĞLAMA KURSU

sen de video ekle !

BAĞLAMA KURSU

Açıklama

Bağlama çalgısı kullanılan tekniğe göre mızrap ya da parmaklar vasıtasıyla çalınır. Parmaklarla çalma tekniğine dövme tekniği denir. Genellikle altta iki çelik ile bir sırma bam, ortada iki çelik ve üstte bir çelik ile bir sırma bam teli olmak üzere toplam 7 tellidir. Tezene ile çalınır.