RESİME BAŞLAMANIZ İÇİN 10 NEDEN

blog yazısı ekle !

RESİME BAŞLAMANIZ İÇİN 10 NEDEN

Sanatın her dalının insanlara sağladığı pek çok faydaları bulunmaktadır. Resim sanatı da bu sanat dalları arasında yer almaktadır. Tabiat sevgisinden, evren sevgisine ve kişilerin birbirlerini sevmesini öğreten sanat ve resim kişiye yücelme duygusunun yanı sıra yüceltme duygusunu da verir. Resim yapmak için aslında pek çok neden saymak mümkündür. Toplumun tesadüfen bir araya gelmiş bir kalabalık olmadığını ve hatta bedenden ziyade ruhi bir varlık olan insanı en güzel şekilde yansıtan şey sanattır ve dolayısıyla da resim yapmaktır. Resim yapmak, insanın iç dünyasını ve ruhunu kötülüklerden uzaklaştırırken aynı zamanda da üzüntülerini unutmasına yardımcı olur. Güzel bir resim kadar insanı çeken şeylerin sayısı da oldukça azdır. Güzel bir resmi yapmak kadar o resme bakmakta kişi de oldukça iyimser duyguları açığa çıkardığını görürüz. Resme başlamak için bu yazdıklarımız bile yeterli iken daha pek çok resme başlama sebebimiz de bulunmaktadır.

Ankara'da Resim Kursu için nerelere gidebilirsiniz?
Ankara Resim Kursu

Resim yapmanın ruhi açıdan insana sağladığı yararların dışında eğitici yanını da göz ardı edemeyiz. Bu durum yetişkinler kadar çocuklar açısından da oldukça etkili bir yöntemdir. Resim yapmak çocuklarda ince duyguları harekete geçirirken, yüce düşünüşler ve oldukça derin sezgiler de kazandıracaktır. Çocukların bedensel gelişimi için sarf edilen çabanın, aynı derece de ruhsal ve duygusal hayatları için de gösterilmesi gerekmektedir. Resim yapmak bu gelişmeyi sağlayacak yeterlilikte bir sanat dalıdır. Resim yapmak için Ankara gibi pek çok şehirde bulunan kursları tercih edebilirsiniz. Hem kendiniz hem de çocuklarınız için açılmış bulunan birçok resim kursu bulunmaktadır. Yukarıda yazdıklarımız resim yapmak için oldukça yeterli sebepler olsa da, resme başlamanız için 10 neden nedir? Sorusunu maddeler halinde özetleyelim.

  • 1.Kişilik özelliklerini açığa çıkarır ve insanın zekâsının gelişmesine yardımcı olur.
  • 2.Kendini ifade etmekte zorlananlar, resim yaparak kendilerini ifade ederler
  • 3.Resim yapmak kişilerin hayal dünyalarını geliştirir.
  • 4.Özgüvenin artmasında ve gelişmesinde etkilidir.
  • 5.Renklerin dünyasını tanımaya sebep olur.
  • 6.Kompozisyon yeteneğinin artmasında resmin büyük payı vardır.
  • 7.İnsanların ve özellikle çocukların korkularını açığa çıkarmalarında etkilidir.
  • 8.Resim yapmak bir anlamda iletişim aracıdır.
  • 9.Resim yapmak, insanların deşarj olmasını sağlar.
  • 10.El ve göz koordinasyonunu geliştirir.