PİYANO ÇALMANIN VÜCUDA 5 FAYDASI

blog yazısı ekle !

PİYANO ÇALMANIN VÜCUDA 5 FAYDASI

Müzik, insanların yaşamlarının her anında bulunan ve vazgeçilmez unsurlardan biridir. Mutlu ya da hüzünlü olduğumuzda, kendimizi iyi ya da kötü hissettiğimizde her zaman müzik dinleme ihtiyacı hissederiz. Müziğin insanlar üzerindeki özellikle de çocukların gelişimindeki olumlu faydaları ise saymakla bitmeyecek kadar fazladır. Bu sebeple Ankara ve tüm kentlerimizde bulunan müzik kurslarına çocuklarımızı erken yaşlarda yönlendirerek, gelişimlerine katkıda bulunmalıyız.

Ankara'da Piyano Kursu için nerelere gidebilirsiniz?
Ankara Piyano KursuMüzik aktivitelerinin hemen hemen hepsi çocuklar için büyük faydalar sağlasa da piyano eğitimi üzerinde daha detaylı durmak gerekmektedir. Çünkü araştırma sonuçları beynimizin işleyiş sistemi ile piyano klavyelerinin yapısı arasında büyük benzerlik olduğunu gösteriyor. Bu durumda piyano çalmanın, beyin kapasitesinin artmasına sebep oluyor. Piyano çalarken vücudumuzun birçok kısmı aynı anda hareket etmek durumundadır. Bu da beynin, vücudumuzu karmaşıklık içinde bir düzende koordine etmesine neden olur. Aynı anda pek çok beyin fonksiyonu işleve girer, bu da beyin gelişimi açısından oldukça etkilidir. Diğer enstrümanlarda olduğu gibi piyano çalmanın sağladığı faydalarda çok fazladır. Ancak, biz sizler için piyano çalmanın vücuda 5 faydası nedir? Sorusunu maddeler halinde cevapladık.

  • 1.Müzik ve dolayısıyla da piyano çalmak, beynin sağ ve sol yarım kürelerinin ikisinin de çalışmasına olanak sağlar. Piyano çalan kişi, müzik ve sanatı öğrenirken matematiği de gelişir.
  • 2.Piyano çalmak, odaklanma konusunda kişinin gelişmesini sağlar. Aynı anda okunan notanın doğru olarak çalınması dikkatin de artmasına etki eder.
  • 3.Piyano çalan çocukların, matematik, fen ve mühendislik gibi alanlardaki başarıları artmaktadır. Ayrıca piyanonun hafızayı artırdığı da söyleyebiliriz.
  • 4.Piyano çalmak, çocukların sanata olan bakış açılarını geliştirirken, oldukça donanımlı bir vizyon kazanmalarına dayardım eder.
  • 5. Diğer enstrümanlarda olduğu gibi piyano çalmakta bireylerin özgüvenlerini artırmaktadır. Piyano eğitimi çocuklara sunulacak olan en güzel fırsatlardan biridir. Çocuğun, ufak ilerlemeler sonucunda motivasyonu artarak, özgüveni gelişir.
Piyano çalmanın en önemli beş faydasından bahsetttik. Ancak piyanonun çocuklara kazandırdığı fiziksel, psikolojik, duygusal ve zeka gelişimleri üzerindeki etkileri sayılamayacak çoktur. Bu sebeple ebeveynler olarak, çocuklarınızın müzikle ve sanatla içiçe büyüyebilmeleri için elinizden geleni yapın.