MÜZİK DERSLERİNDE KULLANILAN ALETLER

blog yazısı ekle !

MÜZİK DERSLERİNDE KULLANILAN ALETLER

Ankara Müzik kurslarında temel teknik alt yapı oluşturulduktan sonraki aşamalarda kişinin müzik alanındaki istediği bir müzik türüne yönelerek ona ait enstrümanı kullanma yeteneği geliştirilir. Müzik kurslarında profesyonel hocaların desteği ve tavsiyelerini de göz önünde tutarak hangi enstrümanı kullanmaya eğilimi varsa onu seçmelidir katılımcı.

Ankara'daki tüm Müzik Kursları için tıklayınız
Ankara Müzik
Peki, müzik derslerinde kullanılan enstrümanlar nelerdir? Sorusuna o kursun kapasitesine göre verilen derslere göre farklılık göstermektedir. Mesela;

  • Davul; popüler müzik türünde kullanılan bir enstrümandır. Müzik kurslarında bu enstrümanı tanıtma ile ilk ders başlar ve ilerleyen derslerde basit düzeyde teknikler ve ritimlerinin öğretilmesi gibi konular üzerinde durulur. Sonraki aşamayı emprovizasyon dersleri izlemektedir.
  • Klavye: yine popüler müzik türüne ait çok tercih edilen bir enstrümandır. Her zaman olduğu gibi enstrümanı tanıma ile başlayan süreçte melodi, akort, Groove, bas çalışmaları ile bu süreç devam etmektedir. doğaçlama, kompozisyon oluşturma, düzenleme aktiviteleri ile enstrümana hakim olma amaçlanmaktadır.
  • Keman: kemana ait teknik bilgiler en baştan başlanarak öğretilmektedir. Bunu yaparken basit bir düzeyde anlatarak karmaşık yapıdan kurtarılıp pratiklik sağlanır. Böylece zaman tasarrufu sağlanarak notalar arasında da akıcılık sağlanarak bütünlük oluşturulur.
  • Elektrogitar: yukarıdaki üç enstrümanın sahip olduğu müzik türüne ait bir üyedir. Grup ile beraber çalmaya yönelik teknikler öğretilir. Akort, doğaçlama, melodi gibi teknikler buradaki derste de geçerlidir.
  • Piyano: nota solfej ve deşifre teknikleri dersin ana konusunu oluşturmaktadır. Tüm bu teknikler profesyonel düzeyde öğretilirken öğrencilerin eğlenmesine de özen gösterilmektedir.
  • Bağlama; teknik olarak başlangıç uzun sap ile başlanarak iskelet oluşturulduktan sonra üç teli kullanma yeteneği oluşturulması sağlanır. İleri ki süreçte katılımcının tercihine göre kısa sap derslerini almakta mümkündür.
  • Yan Flüt: nefesli bir çalgı aleti olduğundan üfleme teknikleri, dudak duruşları, aleti kavrama, nefes çalışmaları ile dersler devam etmektedir. Teknikler öğrenildikten sonra kolay kısım yani eğlenme aşaması başlar.
  • Çello: aleti tutma, duruş oturuş, yay çekme, polifoni, genel armoni, entonasyon gibi tekniklerde bu müzik aletine yönelik stilleri oluşturmaktadır.
  • Gitar: pop ve klasik müzik türüne göre iki farklı tarzda öğretim verilmektedir. Pena ve tab ile çalma bilgileri öğretilmektedir.