GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE IŞIK TİYATRO KURSU

blog yazısı ekle !

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE IŞIK TİYATRO KURSU

Tiyatro: bir sahne üzerinde oyuncuların seyirciler önünde bir edebi esere bağlı kalarak eserde geçen öyküyü jest, mimik ve hareketlerle anlatma, gösterme biçimidir. Tiyatronun varoluş amaçlarından bir tanesi de yaşanılan ya da yaşanabilecek olayları düşündürme, düşündürürken olaydan ders çıkarmaya yarayan görsel bilgi aktarmadır.

Ankara'daki tüm Tiyatro Eğitimi Kursları için tıklayınız
Ankara Tiyatro

Yunanistan'da doğup çok bir kısa zaman da tüm dünyaya yayılan bir sanat dalı haline gelmiştir. Orta çağda ve 16. Yüzyılda batı ve Avrupa kıtalarında Hıristiyan dinine bağlı kutsal sayılan mekânlar yani kiliselerde Hz İsa'ya indirilen kutsal kitap olan İncil içerisinde geçen hikâyeleri görsel olarak seyircilere aktarmak ve bu şekilde daha kalıcı bir öğrenim tekniği sağlamak için oynanmaya başlanılmıştır.

Tiyatronun tarihi Türk topraklarında ise köy seyirlik oyunu, orta oyun geleneği içerisinde oynanmaya başlanmıştır. Yunanistan ile Doğu-batı kültür medeniyeti etkileşimi oldukça fazla olduğundan kısa sürede değişim göstermiştir. Eski Türk tiyatrosu tarihine bakıldığında meddah, köy seyirlik oyunları, karagöz ve Hacivat gibi eserlerin tiyatroculuğun yayılmasını sağlamışlardır.

Geçmişten günümüze kadar gelmeyi başarabilen ve oldukça büyük ilgi gören tiyatro sanatı hala taliplerini bulmakta ve bizler ile geleceğe aktarılmaktadır. Bu konuda biz gençlere düşen bu güzel tiyatro sanatını geliştirmek ve geliştirerek geleceğe taşımak olacaktır. Bu topraklarda hayatını sürmüş saygı değer atalarımızın başlatmış olduğu bu iş biz devam ettirmeliyiz.

Sizlere tiyatroculuğu öğretmek için sabırsızlanan hocalarımız sayesinde kaliteli bir eğitim alacaksınız. bu şekilde çok daha kolay öğrenim görmüş ve bunu uygulama fırsatı yakalayacaksınız. Türkiye'nin en iyi tiyatro oyuncularını idol edindiğinizi ve onlar gibi iyi bir oyuncu olmak istediğinizi çok iyi biliyor ve bu isteğinizi gerçekleştirmeniz için sizlere yardım elini uzatıyoruz.

Tiyatroculuk adına kaliteli bir kurumdan eğitim alarak hayallerinizi yaşamaya ne dersiniz? Türkiye'nin ünlü tiyatro oyuncularından yani Müjdat Gezen, Haluk Dormen, Oya Başar, Erol Günaydın, Sadri Alışık, Kenan Işık, Yıldız Kenter, Muhsin Ertuğrul, Afife Jale, Levent Kırca, Gülriz Sururi, Muammer Karaca ve daha nice sanatçılar gibi başarılı bir tiyatro oyuncusu olmayı ve gelecek nesillere tıpkı onlar gibi iyi bir örnek olmayı istemez misiniz?