DRAMA EĞİTİMİ ALMANIN ÇOCUKLARDAKİ 10 FAYDASI

blog yazısı ekle !

DRAMA EĞİTİMİ ALMANIN ÇOCUKLARDAKİ 10 FAYDASI

Drama, bir kavramı, sözcüğü, tümceyi, davranışı, yaşantıyı, olayı ya da fikri, tiyatro tekniklerinin kullanılması sonucu oyun olarak canlandırılmasıdır. Çocuk psikolojisine göre drama, hayatı ve yaşamı tanıtmak demektir. Drama eğitimi çocuğun tüm duyularını etkin bir biçimde kullanmasına olanak sağlar. Bunun sonucunda da, algılama, dinleme, dikkat, konuşma ve beden dilini kullanarak yorum yapma ya da anlatma gibi pek çok iletişim yeteneklerinin geliştiği görülmektedir. Ayrıca drama, çocuklarda bulunan çekingenlik ya da utangaçlık gibi birçok olumsuz duygulardan da kurtulmasına yardımcı olur. Erken yaşlarda drama kurslarına yönlendirilen çocukların kişisel gelişmden sosyalleşmeye ve iletişim becerilerine kadar pek çok açıdan olumlu faydalar gördüklerini söylemek mümkündür. Ankara ve birçok ilimizde bu konuda hizmet veren drama kurslarına ulaşmanız mümkündür. Şimdi, drama eğitimi almanın çocuklardaki 10 faydası nedir? Sorusunun cevabına geçelim.

Ankara'da Drama Kursu için nerelere gidebilirsiniz?
Ankara Drama Kursu  • 1.Drama ile pek çok teorik ya da soyut kavramlar oyunlaştırılarak daha somut ve anlaşılır bir hal alır. Bu sayede çocuk pratik ve kolay bir şekilde en karmaşık durumları dahi anlamayı, yorumlamayı ve çatışma durumlarıunı lkontrol edebilmeyi öğrenir.
  • 2.Drama, çocukların hayal ve düş güçlerinin gelişmesine ve zenginleşmesine yardım eder. Zaten sanat ve sanat eserleri de düş gücü ile ortaya çıkan unsurladır. Çocukların sanatçı bir ruha sahip kişiler olarak yetişmesinde dsramanın büyük etkisi bulunur.
  • 3.Drama ile çocukların estetik bilinç ve duyguları gelişir. Bu şekilde çocuklar, güzel,doğru ya da iyi gibi kavramları daha doğru şekilde anlar ve yorum yapar.
  • 4.Eleştirel düşünme yeteneğinin gelişmesinde de dramanın payı büyüktür. Çocuklar, yaşantılarına ve olaylar çok daha eleştirel olarak bakmayı ve yporumlamayı öğrenirler. Kendilerine sunulan hiçbir şeyi olduğu gibi araştırmadan ve mantık süzgeçlerinden geçirmeden kebullenmezler.
  • 5.Drama aynı zamanda en doğru ve çönemli öğrenme yolları arasında bulunur. Drama sayesinde çocuk, durumları ve olayları ve aralarındaki bağlantıları öğrenir.
  • 6.Grup çalışması olan drama, çocuklarda işbirliğini öğretirken, sosyal açıdan da gelişmelerini sağlar.
  • 7.Drama etkinlikleri esnasında yansıtılan duygular ile çocukların duygusal gelişimine de olumlu etkiler sağlar.
  • 8.Drama etkinlikleri ile çocuklar, çevrelerini ve insanları daha iyi tanıma şansına sahip olurlar. Bu durumda empati becerilerinin gelişmesine yardımcı olur.
  • 9.Drama etkinliklerinin içerikleriyle alakalı olarak çocukların, milli, manevi ve ahlaki değerleri de gelişir.
  • 10. Dramanın amacı sadece eğlendirmek olmasa bile çocuklar, drama etkinlikleri esnasında eğlenirler ve mutluluk duyarlar. Bu durumda çocuklarda iyilik ve umut gibi olumlu duyguların gelişmesine etki eder.