ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNDE YAN FLÜTÜN ETKİSİ

blog yazısı ekle !

ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNDE YAN FLÜTÜN ETKİSİ

Dilsiz nefesli çalgılar grubu içerisinde yer alan yan flüt, üç parçadan oluşmakta olan bir müzik aletidir. Genellikle adı yalnızca flüt olarak geçer ancak; yanlış anlaşılmalara karşı yan flüt denilmektedir. Yan flüt, ilk icat edildiği zamanlarda abanoz ağacından yapılmaktaydı. Günümüzde yaygın olmasa da ağaçtan yapılma yan flütler de bulunmaktadır. Ama daha çok yapımında gümüş, nikel ve altın gibi madenler kullanılmaktadır. Yan flüt yaklaşık olarak 67 cm uzunluğundadır, çapı ise 1,9'dur. Yan flütün baş kısmında bir üfleme deliği bulunur ve buradan üflenir. Gövde – kuyruk kısmında ise perde olarak adlandırdığımız, ezgilerin oluşmasını sağlayan birtakım delikler yer alır. Yan flüt aynı zamanda batı müziğinin en popüler çalgılarından biri olarak bilinir.

Ankara'da Yan Flüt Kursu için nerelere gidebilirsiniz?
Ankara Yan Flüt KursuPek çok teknik ve üfleme stilleri ile çalındığından dolayı oldukça yoğun çaba ve emek isteyen bir çalgıdır. Eğer yan flüt çalmayı öğrenmek istiyorsanız Ankara ve daha pek çok şehirde bunun eğitimini veren kurslar bulabilirsiniz. Ancak eğer herhangi bir kurs eğitimi almadan öğrenmek istiyorsanız başlangıçta zorluk yaşayabilirsiniz. Ama bu durumu sık sık pratik yaparak ve yapılması gereken belirli egzersizleri ihmal etmeyerek zaman içerisinde aşabilirsiniz. Böylelikle tekniğinizi ilerletebilir ve iyi bir ton yakalayabilirsiniz. Ayrıca sık sık nefes ve diyafram egzersizlerinin yapılması da gereklidir. Yetişkinler için güzel bir meşgale olabileceği gibi çocuk gelişiminde de oldukça yararlı olacaktır. Dolayısıyla erken yaşlarda çocukları, bu enstrümanı öğrenmeye yönlendirmek sağlıklı bir karar olabilir. Şimdi çocukların gelişiminde yan flütün etkisi nedir ona bakalım; öncelikli olarak çocuklarda müzik sevgisini uyandırır, çocuğun hayal dünyasındaki müzik imgesini geliştirir ve ritim duygusu oluşumunu sağlar.

Yan flüt ile müziğe ilgi duymaya başlayan çocuklar yaşam sevgisi ve ruh gücü zenginliği kazanır. Çocukların kişisel gelişimi üzerinde de pek çok olumlu etkisi bulunmaktadır. Çocuğun özgüvenini destekleyici nitelikte rol oynar. Aynı zaman da ruhsal ve sosyal gelişimine katkı sağlar. Geçmişle gelecek arasında bir bağ niteliğindeki müzik olgusu, çocukta milli duyguların gelişimini ve kültürel değerlerin önemini de fark ettirir.